در حال نمایش 2 نتیجه

سیم لحیم 0.8 نبی سولدر 250 گرمی

اتمام موجودی

412.500 تومانحلقه
وزن 250 گرم
قطر

کشورسازنده

وزن

تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

فلز

شمش قلع نبی سولدر

اتمام موجودی

1.320.000 تومان
کشورسازنده

نسبت درصد آلیاژ

وزن

تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

ترکیب قلع خالص و سرب خالص

خصوصیات فیزیکی

اکسترود شده

توجه

قیمت پرداختی مربوط به یک کیلوگرم شمش قلع است