در حال نمایش 4 نتیجه

شمش قلع نبی سولدر

اتمام موجودی

1.320.000 تومان
کشورسازنده

نسبت درصد آلیاژ

وزن

تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

ترکیب قلع خالص و سرب خالص

خصوصیات فیزیکی

اکسترود شده

توجه

قیمت پرداختی مربوط به یک کیلوگرم شمش قلع است