نمایش یک نتیجه

کورکن پیچی SP6

اتمام موجودی

رنگ

قرمز

سایز

SP6

نوع سرسیم

کورکن پیچی

حداقل سایز سیمهای ورودی mm2

1.0*3

حداکثر سایز سیمهای ورودی mm2

6.0*2+4.0*2