نمایش 1–12 از 38 نتیجه

بست کمربندی 4.8 * 370 سفید

اتمام موجودی

92.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1032
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 4.8 * 300 سفید

اتمام موجودی

77.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1887
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 3.6 * 300 مشکی

اتمام موجودی

54.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1892
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 3.6 * 300 سفید

اتمام موجودی

54.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1891
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 3.6 * 250 سفید

اتمام موجودی

50.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1879
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 3.6 * 200 سفید

اتمام موجودی

37.500 تومان
کد انحصاری محصول : 1874
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

بست کمربندی 2.5 * 200 مشکی

اتمام موجودی

25.500 تومان
کد انحصاری محصول : 1873
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 2.5 * 200 سفید

اتمام موجودی

25.500 تومان
کد انحصاری محصول : 1871
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 2.5 * 150 مشکی

اتمام موجودی

21.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1865
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 2.5 * 150سفید

اتمام موجودی

21.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1864
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 2.5 * 100 مشکی

اتمام موجودی

15.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1860
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 2.5 * 100 سفید

اتمام موجودی

15.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1862
کشورسازنده

تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام