نمایش دادن همه 8 نتیجه

فیوز شیشه ای کوچک – میلی آمپر 500

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3358
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

500 میلی آمپر

فیوز شیشه ای کوچک – آمپر 3

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

3 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک – آمپر 2

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3341
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

2 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک – آمپر 1.5

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

1.5 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک – میلی آمپر 300

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

300 میلی آمپر

فیوز شیشه ای کوچک – میلی آمپر 100

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

100 میلی آمپر

فیوز شیشه ای کوچک – آمپر 4

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3356
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

4 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک – آمپر 1

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3332
نوع

شیشه ای

قطر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

1 آمپر