نمایش یک نتیجه

سرسیم دوشاخ سایز 2.6 آبی

اتمام موجودی

1.100 تومان
رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

6