نمایش 1–12 از 14 نتیجه

آچار کولری

اتمام موجودی

650.000 تومان
نوع

آچار

مناسب برای

پرس سیم های با سطح مقطع 0.5 الی 2.5 میلیمتر

کولری پرچمی 6/3 ترک

اتمام موجودی

1.070 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی – پرچمی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – ماده

کولری پرچمی 6/3 ایرانی

اتمام موجودی

1.070 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی – پرچمی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – ماده

سرسیم کولری نری – سایز 6.3 قرمز

اتمام موجودی

نوع

کولری

رنگ

قرمز

سایز

6.3

نوع سرسیم

نیمه روکش – نر

سیم خور

0.5 – 1.25

سرسیم کولری نری – سایز 6.3 آبی

اتمام موجودی

نوع

کولری

رنگ

آبی

سایز

6.3

نوع سرسیم

نیمه روکش – نر

سیم خور

1.5 – 2.5

سرسیم کولری سایز 6.3 نر

اتمام موجودی

کشورسازنده

نوع

برنجی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – نر

سرسیم کولری مادگی – سایز 6.3 زرد

اتمام موجودی

1.300 تومان
نوع

کولری

رنگ

زرد6.3

سایز

6.3

نوع سرسیم

نیمه روکش – ماده

سیم خور

4 – 6

سرسیم کولری مادگی – سایز 6.3 آبی

اتمام موجودی

1.100 تومان
نوع

کولری

رنگ

آبی

سایز

6.3

نوع سرسیم

نیمه روکش – ماده

سیم خور

2.5 – 1.5