نمایش دادن همه 6 نتیجه

بست CC 6

اتمام موجودی

170.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1942
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

بست CC 5

اتمام موجودی

150.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1941
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

بست CC 3

اتمام موجودی

110.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1940
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

بست CC 2

اتمام موجودی

375.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1939
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

بست CC 1.5

اتمام موجودی

300.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1938
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

بست CC 1

اتمام موجودی

250.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1937
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص