نمایش 1–12 از 32 نتیجه

بست کمربندی 4.8 * 370 سفید

اتمام موجودی

92.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1032
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 4.8 * 300 سفید

اتمام موجودی

77.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1887
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 3.6 * 300 مشکی

اتمام موجودی

54.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1892
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 3.6 * 300 سفید

اتمام موجودی

54.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1891
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 3.6 * 250 سفید

اتمام موجودی

50.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1879
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 3.6 * 200 سفید

اتمام موجودی

37.500 تومان
کد انحصاری محصول : 1874
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

بست کمربندی 2.5 * 200 مشکی

اتمام موجودی

25.500 تومان
کد انحصاری محصول : 1873
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 2.5 * 200 سفید

اتمام موجودی

25.500 تومان
کد انحصاری محصول : 1871
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست کمربندی 2.5 * 150 مشکی

اتمام موجودی

21.000 تومان
کد انحصاری محصول : 1865
تولید کننده

MST

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

پایه بست FC 50

اتمام موجودی

3.500 تومان
کد انحصاری محصول : 1954
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

پایه بست FC 40

اتمام موجودی

1.900 تومان
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

پایه بست FCB-40

اتمام موجودی

2.500 تومان
کد انحصاری محصول : 1955
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص