در حال نمایش 4 نتیجه

پایه بست KL 4

اتمام موجودی

1.485 تومان
کد انحصاری محصول : 1959
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

پایه بست KL 3

اتمام موجودی

1.320 تومان
کد انحصاری محصول : 1958
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

پایه بست KL 2

اتمام موجودی

1.210 تومان
کد انحصاری محصول : 1957
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص

پایه بست KL 1

اتمام موجودی

1.155 تومان
کد انحصاری محصول : 1956
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

مرتب کردن سیم و عبور سیم در مسیر مشخص