در حال نمایش 10 نتیجه

وایرشو تکی سایز 7

اتمام موجودی

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

1

وایرشو تکی سایز 4

اتمام موجودی

385 تومان
رنگ

مشکی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

1.5

وایرشو تکی سایز 8

اتمام موجودی

رنگ

آبی خاکستری

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

2.5

وایرشو تکی سایز 3

اتمام موجودی

رنگ

نارنجی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

4

وایرشو تکی سایز 2

اتمام موجودی

رنگ

سبز

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

6

وایرشو تکی سایز 9

اتمام موجودی

رنگ

قهوه ای

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

10

وایرشو تکی سایز 10

اتمام موجودی

705 تومان
رنگ

مشکی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

25

وایرشو تکی سایز 11

اتمام موجودی

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

35

وایرشو تکی سایز 5

اتمام موجودی

رنگ

آبی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

50

وایرشو تکی سایز 6

اتمام موجودی

531 تومان
رنگ

آبی روشن

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سرسیم

0.75