در حال نمایش 6 نتیجه

فیوز شیشه ای 500 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3358
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

500 میلی آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 200 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3341
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

2 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 150 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

1.5 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 100 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

100 میلی آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 400 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3356
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

4 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 100 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3332
نوع

شیشه ای

قطر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

1 آمپر