در حال نمایش 4 نتیجه

شماره سیم EC-3

اتمام موجودی

رنگ

زرد با شماره مشکی

جنس

PVC گرید نرم

مقاومت در برابر حرارت

تا ℃85

مناسب محدوده قطر سیم

8 تا 11.9 میلی متر

شماره سیم EC-2

اتمام موجودی

رنگ

زرد با شماره مشکی

جنس

PVC گرید نرم

مناسب محدوده قطر سیم

3.6 تا 7.4 میلی متر

شماره سیم EC-1

اتمام موجودی

420 تومان
رنگ

زرد با شماره مشکی

جنس

PVC گرید نرم

مقاومت در برابر حرارت

تا ℃85

مناسب محدوده قطر سیم

2.6 تا 4.2 میلی متر

شماره سیم EC-0

اتمام موجودی

رنگ

زرد با شماره مشکی

جنس

PVC گرید نرم

مقاومت در برابر حرارت

تا ℃85

مناسب محدوده قطر سیم

1.5 تا 3 میلی متر