در حال نمایش 4 نتیجه

سرسیم دوشاخ سایز 1.3 قرمز

موجود

663 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

3

سرسیم دوشاخ سایز 1.4 قرمز

اتمام موجودی

700 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

4

سرسیم دوشاخ سایز 1.6 قرمز

موجود

1.090 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

6