نمایش دادن همه 7 نتیجه

سرسیم دوشاخ سایز 6.6 زرد

اتمام موجودی

2.000 تومان
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

6

سرسیم دوشاخ سایز 6.5 زرد

اتمام موجودی

1.800 تومان
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

5

سرسیم دوشاخ سایز 6.4 زرد

اتمام موجودی

1.700 تومان
رنگ

زرد

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

4

سرسیم دوشاخ سایز 2.6 آبی

اتمام موجودی

1.100 تومان
رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

6

سرسیم دوشاخ سایز 2.5 آبی

اتمام موجودی

1.000 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

5

سرسیم دوشاخ سایز 2.4 آبی

اتمام موجودی

800 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

4

سرسیم دوشاخ سایز 2.3 آبی

اتمام موجودی

750 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

3