نمایش دادن همه 11 نتیجه

وایرشو تکی

اتمام موجودی

135 تومان
رنگ

قرمز

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

1

وایرشو تکی

اتمام موجودی

160 تومان
رنگ

مشکی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

1.5

وایرشو تکی

اتمام موجودی

215 تومان
رنگ

آبی خاکستری

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

2.5

وایرشو تکی

اتمام موجودی

325 تومان
رنگ

نارنجی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

4

وایرشو تکی

اتمام موجودی

480 تومان
رنگ

سبز

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

6

وایرشو تکی

اتمام موجودی

590 تومان
رنگ

قهوه ای

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

10

وایرشو تکی

اتمام موجودی

840 تومان
رنگ

عاجی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

16

وایرشو تکی

اتمام موجودی

180 تومان
رنگ

مشکی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

25

وایرشو تکی

اتمام موجودی

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

35

وایرشو تکی

اتمام موجودی

رنگ

آبی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

50

وایرشو تکی

اتمام موجودی

رنگ

آبی روشن

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سرسیم

0.75