در حال نمایش 4 نتیجه

بست 3.6*300 مشکی

موجود

50.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1892
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست 2.5*200 مشکی

موجود

25.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1873
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست 2.5*150 مشکی

موجود

19.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1865
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست 2.5*100 مشکی

موجود

14.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1860
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام