در حال نمایش 6 نتیجه

بست 7.6*550 سفید

موجود

250.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1032
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست 3.6*300 سفید

موجود

50.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1891
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست 3.6*250 سفید

موجود

45.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1879
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست 2.5*200 سفید

موجود

25.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1874
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

بست 7.6*550 مشکی

موجود

250.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1871
تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام

بست 2.5*100 سفید

موجود

14.000 تومانبسته
کد انحصاری محصول : 1862
کشورسازنده

تولید کننده

نبی الکترونیک

جنس

پلی آمید66

دمای مجاز

-40 … +85

مناسب برای

بسته بندی و منسجم کردن کالا یا اجسام