نمایش دادن همه 9 نتیجه

کولری پرچمی 6/3 ایرانی

اتمام موجودی

1.070 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی – پرچمی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – ماده

سرسیم کولری سایز 6.3 نر

اتمام موجودی

کشورسازنده

نوع

برنجی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – نر

سرسیم تلفنی ماده سایز 2.8 ایرانی

اتمام موجودی

550 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی

نوع سرسیم

تلفنی – ماده