نمایش یک نتیجه

سرسیم تمام روکش سایز 6.3

اتمام موجودی

1.200 تومان
رنگ

آبی

نوع سرسیم

تمام روکش – مادگی

سیم خور

1.5-3