جهت جلوگیری از آسیب دیدن کابل در برخورد با دیواره تابلو و جعبه های برق فلزی و پلاستیکی و برای محافظت در برابر ورود آب و گرد و غبار از درپوش ها استفاده می کنیم.

درپوش HP 6

اتمام موجودی

1.700 تومان
کد انحصاری محصول : 2305
قطر درونی

6 میلی متر

درپوش HP22

اتمام موجودی

3.400 تومان
قطر بیرونی

25.83 میلی متر

قطر درونی

22 میلی متر

درپوش HP16

اتمام موجودی

3.000 تومان
قطر بیرونی

16 میلی متر

قطر درونی

19.8 میلی متر

درپوش HP13

اتمام موجودی

2.700 تومان
کد انحصاری محصول : 2300
قطر بیرونی

16.9

قطر درونی

13

درپوش HP10

اتمام موجودی

2.000 تومان
کد انحصاری محصول : 2299
قطر بیرونی

13 میلی متر

قطر درونی

10 میلی متر