گلند ها و درپوش ها جزو ابزار بسیار مناسب جهت اتصال امن انتهای کابل های روی جعبه توزیع و دستگاه ها و محفظه های روشنایی برق می باشند. از گلند و درپوش جهت جلوگیری ورود گرد و غبار ، روغن و مواد شیمیایی به تابلو برق و دستگاه و همچنین آب بندی و عایق کاری و محافظت از ارتعاشات بالای برق داخل سیم استفاده می شوند.

درپوش (6)

گلند (48)