خمیر گریس نوعی رسانا است که معمولاً میان قطعات فلزی قرار می‌گیرد تا فضای بین قطعات را پر کرده و گرمای بین دو قطعه را کاهش دهد. هوای بین قطعه و گرما مثل عایق حرارتی عمل می‌کند و نبود گریس موجب افزایش حرارت شدید، هنگ کردن و سوختن قطعه می‌شود.

در حال نمایش یک نتیجه