فیوز یک قطعه الکتریکی است که برای محافظت از مدارهای الکتریکی به کار می رود و زمانی که مدار تحت جریان بار بالای غیر طبیعی قرار گیرد مدار را باز می کند تا به قطعات مدار و یا اشخاصی که با مدار در تماس هستند آسیب نرسد.

فیوزها در شکل ها و طرح های زیادی به بازار آمدند، اما هر کدام برای محافظت از یک مدار با مجموعه پارامترهای الکتریکی مشخصی طراحی شده اند.

این پارامترها در درجه اول ولتاژ کاری، جریان کاری و زمان ذوب المنت فیوز یا سرعت فیوز هستند.

فیوز شیشه ای 500 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3358
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

500 میلی آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 300 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

3 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 200 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3341
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

2 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 150 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

1.5 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 300 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

300 میلی آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 100 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

100 میلی آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 400 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3356
نوع

شیشه ای

قطر

5 میلی متر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

4 آمپر

فیوز شیشه ای کوچک 100 میلی آمپر

اتمام موجودی

40.000 تومان
کد انحصاری محصول : 3332
نوع

شیشه ای

قطر

طول

20

ولتاژ

250

حداکثر جریان عبوری

1 آمپر

فیوز خودرویی 7.5 آمپر

اتمام موجودی

1.500 تومان
کد انحصاری محصول : 3308
نوع

خودرویی

جریان برق

7.5 آمپر

ولتاژ

32 ولت

فیوز خودرویی 5 آمپر

اتمام موجودی

1.500 تومان
کد انحصاری محصول : 3306
نوع

خودرویی

جریان برق

5 آمپر

ولتاژ

32 ولت

فیوز خودرویی 30 آمپر

اتمام موجودی

1.500 تومان
کد انحصاری محصول : 3305
نوع

خودرویی

جریان برق

30 آمپر

ولتاژ

32 ولت

فیوز خودرویی 3 آمپر

اتمام موجودی

1.500 تومان
کد انحصاری محصول : 3303
نوع

خودرویی

جریان برق

3 آمپر

ولتاژ

32 ولت