سوکت ها را با نام کانکتور Connect به معنای اتصال دهنده می شناسیم. سوکت ها قطعاتی هستند جهت اتصال بخش های مختلف مدار وهمچنین برای برقراری ارتباط الکتریکی بین قطعات کاربرد دارند. سوکت های CH در سه نوع مادگی، صاف و رایت موجود است.

هیچ محصولی یافت نشد.