کورکن ها جهت مرتب سازی و زیبایی تابلو برق و در زمانی که استفاده از نوار چسب ممکن نباشد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین کورکن های پیچی با وجود شیار هایی روی بدنه عایق خود سبب ایجاد اصطحکاک بین دست و و بدنه عایق شده و پیچاندن ترمینال را راحت تر می کنند. جنس عایق معمولا از ترموپلاستیک سخت و جنس هادی آن استیل می باشد.

کورکن پیچی SP6

اتمام موجودی

1.735 تومان
رنگ

قرمز

سایز

SP6

نوع سرسیم

کورکن پیچی

حداقل سایز سیمهای ورودی mm2

1.0*3

حداکثر سایز سیمهای ورودی mm2

6.0*2+4.0*2

کورکن پیچی SP4

اتمام موجودی

1.470 تومان
رنگ

زرد

سایز

SP4

نوع سرسیم

کورکن پیچی

حداقل سایز سیمهای ورودی mm2

0.75*3

حداکثر سایز سیمهای ورودی mm2

4.0*2+2.5*2

کورکن پیچی SP3

اتمام موجودی

790 تومان
رنگ

نارنجی

سایز

SP3

نوع سرسیم

کورکن پیچی

حداقل سایز سیمهای ورودی mm2

1.5*1+0.75*1

حداکثر سایز سیمهای ورودی mm2

1.5*4+0.75*1

کورکن پیچی SP2

اتمام موجودی

485 تومان
رنگ

آبی

سایز

SP2

نوع سرسیم

کورکن پیچی

حداقل سایز سیمهای ورودی mm2

0.75*2

حداکثر سایز سیمهای ورودی mm2

1.5*3

کورکن پیچی SP1

اتمام موجودی

400 تومان
رنگ

خاکستری

سایز

SP1

نوع سرسیم

کورکن پیچی

حداقل سایز سیمهای ورودی mm2

0.5*2

حداکثر سایز سیمهای ورودی mm2

1.5*1+1.0*1+0.75*1