از وایرشو برای اتصال مطمئن سیم به سلول ترمینال ها استفاده می شود. ابتدا قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم و قسمت های آن روی سیم برهنه زیر ترمینال جاگذاری و پیچ می شود. سپس با توجه به سایز وایرشو با آچار پرس، وایرشو به سیم پرس می شود.

وایرشو ها به صورت زیر دسته بندی می شوند:

تکی بدون روکش

تکی روکش دار

دوبل روکش دار

وایرشو دوبل سایز 6

اتمام موجودی

1.115 تومان
رنگ

عاجی

نوع سرسیم

وایرشو دوبل

سیم خور

16

وایرشو دوبل سایز 7

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3668
رنگ

قهوه ای

نوع سرسیم

وایرشو دوبل

سیم خور

10

وایرشو دوبل سایز 5

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3684
رنگ

سبز

نوع سرسیم

وایرشو دوبل

سیم خور

6

وایرشو دوبل سایز 4

اتمام موجودی

810 تومان
کد انحصاری محصول : 3683
رنگ

نارنجی

نوع سرسیم

وایرشو دوبل

سیم خور

4

وایرشو دوبل سایز 2

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3681
رنگ

مشکی

نوع سرسیم

وایرشو دوبل

سیم خور

1.5

وایرشو دوبل سایز 9

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3680
رنگ

قرمز

نوع سرسیم

وایرشو دوبل

سیم خور

1

وایرشو دوبل

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3679
رنگ

آبی

نوع سرسیم

وایرشو دوبل

سیم خور

0.75

وایرشو دوبل سایز 10

اتمام موجودی

1.840 تومان
کد انحصاری محصول : 3678
رنگ

سفید

نوع سرسیم

وایرشو دوبل

سیم خور

0.5

وایرشو تکی سایز 4

اتمام موجودی

385 تومان
رنگ

مشکی

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

1.5

وایرشو تکی سایز 8

اتمام موجودی

رنگ

آبی خاکستری

نوع سرسیم

وایرشو تکی

سیم خور

2.5