سرسیم گرد روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی مورد استفاده قرار می گیرد. روکش سرسیم گرد بصورت قیفی شکل طراحی شده و از جنس PVC می باشد و جنس هادی از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد. سرسیم های گرد بیشتر براساس پهنای حلقه متمایز می باشند بدین صورت که دارای سه تیپ حلقه کوچک ، متوسط و بزرگ می باشند. سرسیم گرد با حروف RV نام گذاری می شود.

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

سرسیم گرد سایز 6.8 زرد

اتمام موجودی

2.300 تومان
کد انحصاری محصول : 3842
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

8

سرسیم گرد سایز 6.6 زرد

اتمام موجودی

2.000 تومان
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

6

سرسیم گرد سایز 6.5 زرد

اتمام موجودی

1.800 تومان
کد انحصاری محصول : 3841
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

5

سرسیم گرد سایز 6.4 زرد

اتمام موجودی

1.700 تومان
کد انحصاری محصول : 3834
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

4

سرسیم گرد سایز 6.10 زرد

اتمام موجودی

2.500 تومان
کد انحصاری محصول : 2462
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

10

سرسیم گرد سایز 2.8 آبی

اتمام موجودی

1.300 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

8

سرسیم گرد سایز 2.6 آبی

اتمام موجودی

1.100 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

6

سرسیم گرد سایز 2.5 آبی

اتمام موجودی

1.000 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

5

سرسیم گرد سایز 2.4 آبی

اتمام موجودی

800 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

4

سرسیم گرد سایز 2.3 آبی

اتمام موجودی

750 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

3

سرسیم گرد سایز 2.10 آبی

اتمام موجودی

1.500 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

10

سرسیم گرد سایز 1.8 قرمز

اتمام موجودی

1.200 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

8