سرسیم گرد روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی مورد استفاده قرار می گیرد. روکش سرسیم گرد بصورت قیفی شکل طراحی شده و از جنس PVC می باشد و جنس هادی از مس با خلوص 99.95 درصد با آبکاری قلع اندود می باشد. سرسیم های گرد بیشتر براساس پهنای حلقه متمایز می باشند بدین صورت که دارای سه تیپ حلقه کوچک ، متوسط و بزرگ می باشند. سرسیم گرد با حروف RV نام گذاری می شود.

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

سرسیم گرد سایز 6.8 زرد

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3842
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

8

سرسیم گرد سایز 6.6 زرد

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

6

سرسیم گرد سایز 6.5 زرد

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

5

سرسیم گرد سایز 6.4 زرد

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 3834
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

4

سرسیم گرد سایز 6.10 زرد

اتمام موجودی

کد انحصاری محصول : 2462
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

10

سرسیم گرد سایز 2.8 آبی

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

8

سرسیم گرد سایز 2.6 آبی

اتمام موجودی

1.260 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

6

سرسیم گرد سایز 2.5 آبی

اتمام موجودی

1.050 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

5

سرسیم گرد سایز 2.4 آبی

اتمام موجودی

915 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

4

سرسیم گرد سایز 2.3 آبی

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

3

سرسیم گرد سایز 2.10 آبی

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

10

سرسیم گرد سایز 1.8 قرمز

اتمام موجودی

کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

گرد

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

8