سرسیم کولری در دو نوع مادگی و نری در سایز های متنوع به صورت نیمه روکش ، برنجی و یا قلع اندود عرضه می شوند.

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

کولری پرچمی 6/3 ترک

اتمام موجودی

1.070 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی – پرچمی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – ماده

کولری پرچمی 6/3 ایرانی

اتمام موجودی

1.070 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی – پرچمی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – ماده

سرسیم کولری نری – سایز 6.3 قرمز

اتمام موجودی

نوع

کولری

رنگ

قرمز

سایز

6.3

نوع سرسیم

نیمه روکش – نر

سیم خور

0.5 – 1.25

سرسیم کولری نری – سایز 6.3 آبی

اتمام موجودی

نوع

کولری

رنگ

آبی

سایز

6.3

نوع سرسیم

نیمه روکش – نر

سیم خور

1.5 – 2.5

سرسیم کولری سایز 6.3 نر

اتمام موجودی

کشورسازنده

نوع

برنجی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – نر

سرسیم کولری روبردی قلع اندود (رایت)

اتمام موجودی

1.320 تومان
نوع

قلع اندود – رایت

نوع سرسیم

کولری – روبردی

سرسیم کولری مادگی – سایز 6.3 زرد

اتمام موجودی

1.300 تومان
نوع

کولری

رنگ

زرد6.3

سایز

6.3

نوع سرسیم

نیمه روکش – ماده

سیم خور

4 – 6

سرسیم تلفنی ماده سایز 2.8 ترک

موجود

1.300 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی

نوع سرسیم

تلفنی – ماده