سرسیم های سوزنی به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سیم در حالت داخل شدن مستقیم به سلول ترمینال و بستن پیچ ترمینال بر روی سیم استفاده می شود. جهت استقاده، سرسیم سوزنی به سیم پرس می شود. سپس قسمت هادی سرسیم داخل سلول ترمینال قرار می گیرد و پیچ می شود. در نتیجه، ارتباط بین سیم و سلول ترمینال به واسطه قسمت هادی سرسیم سوزنی حاصل می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است.

در حال نمایش 3 نتیجه

سرسیم سوزنی سایز 6 زرد

اتمام موجودی

1.700 تومان
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

سوزنی

سیم خور

6

سرسیم سوزنی سایز 2.5 آبی

اتمام موجودی

1.200 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

سوزنی

سیم خور

2.5

سرسیم سوزنی سایز 1.5 قرمز

اتمام موجودی

1.000 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

سوزنی

سیم خور

1.5