سرسیم برنجی مهره خور جهت اتصال سیم به پیچ های رسانا استفاده می شود.

در حال نمایش 11 نتیجه