سرسیم اتصال رایت RW مناسب جهت استفاده روی برد است.

سرسیم اتصال R سایز 6.3

اتمام موجودی

1.250 تومان
نوع

برنجی – R

سایز

6.3

نوع سرسیم

R – نر

پیچ خور

4