سرسیم های دو شاخ روکش دار به جهت اتصال سیم به پیچ خور هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ کاربرد دارد.

شکل U فرم این سرسیم ها سبب می شود بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ اتصالات را وصل و یا قطع کنید. استفاده از سرسیم دوشاخ بسیار ساده است و کار با سرعت بیشتری انجام می شود.

در حال نمایش 11 نتیجه

سرسیم دوشاخ سایز 1.3 قرمز

موجود

663 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

3

سرسیم دوشاخ سایز 1.4 قرمز

اتمام موجودی

700 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

4

سرسیم دوشاخ سایز 6.6 زرد

موجود

2.153 تومان
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

6

سرسیم دوشاخ سایز 6.5 زرد

موجود

1.905 تومان
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

5

سرسیم دوشاخ سایز 2.6 آبی

موجود

1.194 تومان
رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

6

سرسیم دوشاخ سایز 2.5 آبی

موجود

959 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

5

سرسیم دوشاخ سایز 2.4 آبی

موجود

828 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

4

سرسیم دوشاخ سایز 2.3 آبی

اتمام موجودی

750 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

3

سرسیم دوشاخ سایز 1.6 قرمز

موجود

1.090 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

6

سرسیم دوشاخ سایز 1.5 قرمز

موجود

759 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

5