سرسیم های دو شاخ روکش دار به جهت اتصال سیم به پیچ خور هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ کاربرد دارد.

شکل U فرم این سرسیم ها سبب می شود بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ اتصالات را وصل و یا قطع کنید. استفاده از سرسیم دوشاخ بسیار ساده است و کار با سرعت بیشتری انجام می شود.

نمایش دادن همه 11 نتیجه

سرسیم دوشاخ سایز 1.3 قرمز

اتمام موجودی

630 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

3

سرسیم دوشاخ سایز 1.4 قرمز

اتمام موجودی

700 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

4

سرسیم دوشاخ سایز 6.6 زرد

اتمام موجودی

2.000 تومان
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

6

سرسیم دوشاخ سایز 6.5 زرد

اتمام موجودی

1.800 تومان
کشورسازنده

رنگ

زرد

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

5

سرسیم دوشاخ سایز 6.4 زرد

اتمام موجودی

1.700 تومان
رنگ

زرد

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

4 – 6

پیچ خور

4

سرسیم دوشاخ سایز 2.6 آبی

اتمام موجودی

1.100 تومان
رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

6

سرسیم دوشاخ سایز 2.5 آبی

اتمام موجودی

1.000 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

5

سرسیم دوشاخ سایز 2.4 آبی

اتمام موجودی

800 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

4

سرسیم دوشاخ سایز 2.3 آبی

اتمام موجودی

750 تومان
کشورسازنده

رنگ

آبی

نوع سرسیم

دوشاخ

سیم خور

1.5 – 2.5

پیچ خور

3

سرسیم دوشاخ سایز 1.6 قرمز

اتمام موجودی

1.000 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

6

سرسیم دوشاخ سایز 1.5 قرمز

اتمام موجودی

800 تومان
کشورسازنده

رنگ

قرمز

نوع سرسیم

دو شاخ

سیم خور

0.5 – 1.25

پیچ خور

5