سر سیم آلات و ترمینال برق دارای انواع بسیار متفاوت و مدل‌های فراوانی اند که با توجه به کاربرد آنها دارای خواص ظاهری و فنی متفاوتی هستند.

در ساخت سر سیم آلات و ترمینال برق عموماً از فلزهای برنج, مس استفاده می‌شود. زیرا این فلزات مقاومت الکتریکی و گرمایی کم، خاصیت فنریت و ارتجاعی مناسبی دارند.

ترمینال برق (39)

سرسیم اتصال R (1)

سرسیم برنجی مهره خور (11)

سرسیم تمام روکش (3)

سرسیم دوراهی روکش دار (3)

سرسیم دوشاخ (11)

سرسیم سوزنی (3)

سرسیم کولری (21)

سرسیم گرد (16)

شماره سیم ec (4)

کورکن (9)

وایرشو (20)