نوار فرم در سایزها و ضخامت های مختلف به منظور نظم دادن کابلهای درون تابلوهای برق و کاربردهایی که دسته سیم هایی در کنار هم قرار می گیرند و احتمال کم و زیاد شدن آنها وجود داردکاربرد دارند.

نوارفرم چینی سایز 16

اتمام موجودی

260.000 تومان
ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

16

نوارفرم چینی سایز 6

اتمام موجودی

120.000 تومان
ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

6

نوارفرم چینی سایز 12

اتمام موجودی

160.000 تومان
ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

12

نوار فرم رولی سایز 20

اتمام موجودی

300.000 تومان
ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

20

نوار فرم رولی سایز 6

اتمام موجودی

110.000 تومان
ویژگی ها

برش ساده به طول دلخواه

جنس

پلاستیک

سایز

6