روکش حرارتی، وارنیش نسوز، نوار فرم لوله ها یا نوار های پلیمری هستند که بعد از قرار گرفتن کنار حرارت به مقدار لازم در محور قطری خود جمع می شوند.

جوراب کابل (17)

روکش های حرارتی (215)

نوار فرم (16)

وارنیش نسوز (17)