لیبل کابل وسیله ای گیره مانند از جنس پلاستیک است که به دو طرف پلاک قرار داده یا بر روی کابل بسته میشود و بوسیله کاغذ درون پلاک میتوانید کابل را شماره گذاری نمایید.