از لحیم کاری جهت اتصال خوب و باکیفیت قطعات و تجهیزات استفاده می شود. تجهیزات لازم برای اجرای عملیات موفق عبارتند از: هویه ، گوه ، منبع حرارتی ، سیم لحیم ، محفظه نگه داری و تمیز کننده هویه ، روانساز

در حال نمایش 5 نتیجه