برای تعمیرات کوچک و یا پروژه های بزرگ مثل بازسازی خانه و تعمیر دستگاه های برقی ابزارآلات دستی به عنوان بخش مهمی از کار قطعا مورد بررسی و استفاده قرار می گیرند.

آچار (11)

اسپری (7)

لحیم کاری (5)