نمایش دادن همه 10 نتیجه

کولری پرچمی 6/3 ترک

اتمام موجودی

1.070 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی – پرچمی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – ماده

سرسیم کولری سایز 6.3 نر

اتمام موجودی

کشورسازنده

نوع

برنجی

سایز

6.3

نوع سرسیم

کولری – نر

سرسیم تلفنی ماده سایز 2.8 ترک

موجود

1.300 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی

نوع سرسیم

تلفنی – ماده

سرسیم تلفنی ماده سایز 2.8 ترک

اتمام موجودی

600 تومان
کشورسازنده

نوع

برنجی

نوع سرسیم

تلفنی – ماده

مهره خور برنجی سایز 8 – ترک

اتمام موجودی

2.400 تومان
کشورسازنده

جنس

برنجی

سایز

8

نوع سرسیم

مهره خور

مهره خور برنجی سایز 5 – ترک

اتمام موجودی

1.000 تومان
کشورسازنده

جنس

برنجی

سایز

5

نوع سرسیم

مهره خور