منو
Your Cart

سوکت و کانکتور XH

سوکت و کانکتور XH جزو کانکتور های جدیدی هستند که جایگذین مناسبی برای کانکتور های مخابراتی در برد های الکترونیکی به شمار می روند. بخصوص در مواقعی که ذخیره زمان مدنظر ما باشد زیرا از مواردی که با کانکتورهای مخابراتی مواجه می شویم پرس سیم به سر سوکت های مخابراتی و جازدن پین ها به داخل کانکتورهاست که فرایند زمان بر و پردرسری است. پس می توان در این مواقع سوکت و کانکتور XHرا جایگذین مناسبی دانست. همچنین XH ها علاوه بر قابلیت قفل شونده برای برای اتصال محکم تر قسمت نری و مادگی در زمان اتصال ، ظرافت و زیبایی بیشتر نسبت به کانکتور های مخابراتی دارند.

مدل: سرسیم XH
سوزن سوکت های سرسیم XH که به سیم لحیم و متصل می گردد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی رایت 10 پین
سوکت xh روبردی رایت 10 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی رایت 12 پین
سوکت xh روبردی رایت 12 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی رایت 2 پین
سوکت xh روبردی رایت 2 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی رایت 4 پین
سوکت xh روبردی رایت 4 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی رایت 6 پین
سوکت xh روبردی رایت 6 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی رایت 8 پین
سوکت xh روبردی رایت 8 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی صاف 10 پین
سوکت xh روبردی صاف 10 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی صاف 12 پین
سوکت xh روبردی صاف 12 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی صاف 2 پین
سوکت xh روبردی صاف 2 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی صاف 4 پین
سوکت xh روبردی صاف 4 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: سوکت xh روبردی صاف 6 پین
سوکت xh روبردی صاف 6 پین..
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 12 از 20 (2 صفحه)