منو
Your Cart

سرسیم تمام روکش

سرسیم های تمام روکش  از دو بخش ترمینال ( از جنس برنج) و دسته ( از جنس برنج ) با تمام روکش عایق در سایزهای مناسب برای سیم های 1.5 تا 6 میلی مترمربع موجود می باشند . رنگ متفاوت این روکش ها نشان دهنده سایزهای متفاوت می باشد . 

مدل: FDFD تمام روکش سیم خور 6
سرسیم تمام روکش مشابه به سرسیم های کولری مادگی می باشند، با این تفاوت که روکش مابقی آنها تا انتهای سرسیم امتداد پیدا کرده، تاموجبات عایق بندی کامل اتصال پس از نصب سرسیم فیش نری داخل آن را فراهم سازد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: FDFD تمام روکش سیم خور 1
سرسیم تمام روکش مشابه به سرسیم های کولری مادگی می باشند، با این تفاوت که روکش مابقی آنها تا انتهای سرسیم امتداد پیدا کرده، تاموجبات عایق بندی کامل اتصال پس از نصب سرسیم فیش نری داخل آن را فراهم سازد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
مدل: FDFD تمام روکش سیم خور 2
سرسیم تمام روکش مشابه به سرسیم های کولری مادگی می باشند، با این تفاوت که روکش مابقی آنها تا انتهای سرسیم امتداد پیدا کرده، تاموجبات عایق بندی کامل اتصال پس از نصب سرسیم فیش نری داخل آن را فراهم سازد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)