منو
Your Cart

KEFA

برند: KEFA مدل: 2 پین - KF45
جهت اتصال محکم و استاندارسیم های برق  برای تامین برق مورد نیاز برد الکترونیکی می باشد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: 2 پین - KF35
جهت اتصال محکم و استاندارسیم های برق  برای تامین برق مورد نیاز برد الکترونیکی می باشد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: ترمینال شاخه ای شماره 10
جهت اتصال محکم و استاندارسیم ها به یک دیگر و همچنین افزایش طول سیم، ازترمینال برق شاخه ای استفاده می شود. بزرگترین مزیت استفاده از ترمینال های برق، راحتی در بازکردن اتصال دوسیم در دفعات است. به طور معمول هر ترمینال 12،  شاخه دارد که به وسیله ابزاری مثل سیم چین می توان آن ها را از هم جدا کرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: ترمینال شاخه ای شماره 16
جهت اتصال محکم و استاندارسیم ها به یک دیگر و همچنین افزایش طول سیم، ازترمینال برق شاخه ای استفاده می شود. بزرگترین مزیت استفاده از ترمینال های برق، راحتی در بازکردن اتصال دوسیم در دفعات است. به طور معمول هر ترمینال 12،  شاخه دارد که به وسیله ابزاری مثل سیم چین می توان آن ها را از هم جدا کرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: ترمینال شاخه ای شماره 4
جهت اتصال محکم و استاندارسیم ها به یک دیگر و همچنین افزایش طول سیم، ازترمینال برق شاخه ای استفاده می شود. بزرگترین مزیت استفاده از ترمینال های برق، راحتی در بازکردن اتصال دوسیم در دفعات است. به طور معمول هر ترمینال 12،  شاخه دارد که به وسیله ابزاری مثل سیم چین می توان آن ها را از هم جدا کرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
برند: KEFA مدل: ترمینال شاخه ای شماره 6
جهت اتصال محکم و استاندارسیم ها به یک دیگر و همچنین افزایش طول سیم، ازترمینال برق شاخه ای استفاده می شود. بزرگترین مزیت استفاده از ترمینال های برق، راحتی در بازکردن اتصال دوسیم در دفعات است. به طور معمول هر ترمینال 12،  شاخه دارد که به وسیله ابزاری مثل سیم چین می توان آن ها را از هم جدا کرد...
0 تومان
بدون مالیات:0 تومان
سوکت (CF (L6.3  صاف 5 پین
موجود نیست.
نمایش 1 تا 12 از 221 (19 صفحه)